Registracija preduzeća i radnji

Angažovanjem agencije Biznis Modus Team Kruševac prilikom osnivanja radnje ili preduzeće nećete samo brzo i efikasno registrovati preduzeće, već ćete dobiti i bitne savete vezane za početak poslovanja kako biste isto uskladili sa Zakonom o računovodstvu.

Pored usluge same registracije u APR-u, mi ćemo za Vas registrovati vašu radnju ili preduzeće u Upravi javnih prihoda, Poreskoj upravi i Centralnom registru obaveznog osiguranja.
Iako se nalazimo u Kruševcu, naši klijenti dolaze i cele Srbije. Postupak registracije radnje ili preduzeća, ali i knjigovodstvenih usluga moguć je i na daljinu, bez dolaska u našu agenciju.

Registracija privrednih društava

– Savetovanje u vezi izbora pravne forme, imena i delatnosti
– Informacije o troškovima poslovanja, zapošljavanju i drugim obavezama
– Otvaranje tekućeg računa u banci
– Izrada osnivačkog akta i overa u sudu, kao i izrada pečata
– Predaja dokumentacije za PIB i poreski dosije Poreskoj upravi

Registracija promene statusa

Ukoliko već imate privredno društvo, možemo za vas izraditi odgovarajuće akte (odluke, ugovore i drugo) i upisati u registar APR:
– promenu poslovnog imena, pravne forme, sedišta, delatnosti, kapitala
– promenu podataka o ovlašćenim licima (direktor, zastupnik, predsednik UO, prokurista)
– promena podataka o ogranku – brisanje i registrovanje ogranaka
– promena svih vrsta kontakata (telefon, e-mail, fax, adresa)

Likvidacija preduzeća i brisanje (zatvaranje) preduzetničke radnje

Za vas možemo da pokrenemo i sprovedemo postupak zatvaranja (brisanja) Vaše preduzetničke radnje. Postaraćemo se i za sve ostale prateće aktivnosti, uključujući upis staža osiguranja preduzetniku u radnu knjižicu