Poreske evidencije i savetovanje

– Obračun PDV-a, vođenje PDV evidencija, izrada poreskih prijava
– Vođenje ostalih poreskih evidencija i obračun ostalih poreskih obaveza
– Perodična kontrola na računima kod Poreske uprave
– Aktivno učešće u procesu poreske kontrole
– Svi vidovi poreskog savetovanja

Agencija Biznis Modus Team Kruševac svojim detaljnim pristupom može Vam pomoći da smanjite svoje poreske obaveze na minimum.

Želimo da sarađujemo sa Vama kako bismo došli do najboljeg rešenja i obezbedili najbolji rezultat za Vaše preduzeće.