Plate i kadrovi

Agencija Biznis Modus Team Kruševac nudi:

Obračun plata i drugih isplata koje podležu porezu

– Obračunavanje plata za ranike, osnivače, direktore i vlasnike – bruto, neto, porezu, doprinosi, obustave iz neto plata usled sudskih i/ili administrativnih zabrana
– Obračuna kompletnih naknada zarada – bolovanje do i preko 30 dana, porodiljsko bolovanje itd.
– Obračun ostalih ličnih primanja radnika – topli obrok, regres, putni troškovi
– Obračun naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, ugovorima o delu itd.
– Vođenje analitičkog knjigovodstva zarada

Kod svih obračuna mi ćemo sačiniti odgovarajuće poreske prijave i predate ih Poreskoj upravi

Kadrovi

– Prijave i odjave radnika, vlasnika, direktora i osnivača
– Izrada ugovora o radu, ugovora o dopunskom radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu itd.
– Izrada rešenja o godišnjim odmorima
– Upis plaza za preduzetnike u analitičku evidenciju fonda PIO
– Izrada potvrda o zaposlenju
– Upis staža zaposlenima – izrada M-4 obrasca