Obračun zarada i kadrovsko upravljanje Varvarin

Obračun plata Varvarin

Naš tim iskusnih stručnjaka i profesionalnih knjigovođa, sa dugogodišnjim radnim iskustvom, posvećen je pružanju efikasnih i tačnih rešenja u obračunu zarada, uzimajući u obzir promene u zakonodavstvu i specifične zahteve svakog klijenta. Poslujemo sa klijentima na teritoriji Varvarina i okolnih mesta.

Usluge u sklopu obračuna zarada i kadrovske evidencije

Usluge obračuna plata Varvarin
Usluge kadrovskog upravljanja i obračuna plata Varvarin

 

U dinamičnom poslovnom okruženju, gde se zahteva usklađenost sa zakonima o radu, porezu na dohodak građana i doprinosima za socijalno osiguranje, Biznis Modus Team vam pruža sveobuhvatne usluge obračuna zarada. Naš cilj je pružanje preciznih i proverenih rešenja bez obzira na obim ili specifičnost zahteva klijenata.

Osnovne usluge koje nudimo obuhvataju:

  1. Obračun zarada
  2. Personalnu administraciju
  3. Vođenje kadrovske evidencije

1. Obračun zarada Varvarin

Naš tim stručnjaka vodi računa o svim aspektima obračuna plata, kao što su:

  1. Porezi
  2. Doprinosi
  3. Priprema poreskih prijava i obrazaca
  4. Obustava iz neto plata usled sudskih ili administrativnih zabrana
  5. Formiranje elektronskih naloga za plaćanje

Pored toga, vršimo obračun kompletnih naknada zarada poput bolovanja, porodiljskog bolovanja, regresa i putnih troškova. Sve prijave i dokumentacija su u potpunosti u skladu sa poreskim zakonodavstvom, čime vam pružamo potpunu sigurnost i legalnost.

2. Personalna administracija

Personalna administracija uključuje sve administrativne usluge vezane za obračun plata, od prijave radnika do izdavanja potvrda, sastavljanja ugovora o radu i odluka, a sve sa ciljem smanjenja vaših kadrovskih obaveza i troškova.

3. Vođenje kadrovske evidencije

Vođenje kadrovske evidencije predstavlja stručnu uslugu koja obuhvata zaključene ugovore o radu, evidencije o godišnjem odmoru, otkaze, sporazumni prekid radnog odnosa, i druge povezane administrativne usluge.

Obračun zarada i prednosti koje vam pružamo

Prednosti našeg tima za obračun zarada u Varvarinu
Prednosti Biznis Modus tima za obračun zarada Varvarin

Prednosti Biznis Modus tima za obračun zarada ogledaju se u našem iskustvu i stručnosti, efikasnom procesu obračuna u skladu sa zakonodavstvom, automatizaciji procesa, uštedi vremena, tajnosti i čuvanju podataka. Vama to ostavlja vremena za veći fokus na poslovanje unutar kompanije. Zbog toga, kontaktirajte nas već danas.

Biznis Modus Team je partner koji se brine o tačnom i efikasnom obračunu zarada, omogućavajući klijentima da ostvare veću dodatnu vrednost u svom poslovanju.

Telefon: +381 37 350 27 27

Email: biznismodusteamdoo@gmail.com

Biznis Modus se nalazi u Kruševcu, ali usluge obračuna zarada pružamo i našim klijentima u Varvarinu, kao i u okolnim mestima.

Pored Varvarina, usluge obračuna zarada pružamo i u gradovima:

Scroll to Top