Zašto je važan biznis plan?

Biznis ideja predstavlja osnovu za put u preduzetništvo. Da bi preduzetnik realizovao poslovnu zamisao, mora imati novac. A da bi nabavio novac, preduzetnik mora uspostaviti kontakt sa investitorom. Biznis plan je sredstvo za ostvarivanje kontakata između preduzetnika i investitora.

Biznis planom se poslovna ideja stavlja na papir, tj. konkretizuje se. Kada poslovni plan stavi na papir preduzetnik će biti u stanju da uoči dobre i loše strane svoje ideje, da sagleda sve njene moguće nedostatke i da ih pravovremenim reagovanjem otkloni.

Biznis planom se povezuje sve ono što čini jedan poslovni poduhvat, tj. sve ono što će preduzetnik raditi, kakav je proizvod koji će ostvariti,  koje mu je ciljno tržište, kakva mu je konkurencija, kako će finansirati poslovni proces… Treba realno sagledati sredstva i opremu kojima preduzetnik raspolaže, konkurenciju, predvideti očekivanja u budućnosti i spremiti moguće odgovore na nepredviđene događaje u budućnosti. Biznis planom se pokazuju mogućnosti kompanije u budućnosti.

U biznis planu se formulišu ciljevi kompanije i strategija, tj. način ostvarenja tih ciljeva. U njemu će se pokazati da li postoje ili ne postoje šanse za budući poslovni uspeh kompanije.

Biznis plan nije garant uspeha, ali svakako umanjuje šanse za neuspeh. On pomaže da se otkriju slabosti u organizacionoj strukturi, da se identifikuju problemi u komunikaciji i utvrde odgovornosti.

On je osnovni alat za racionalno upravljanje promenama u radu i ponašanju. Za uspeh u poslu potrebno je razumeti promene i od njih načiniti prijatelja. Planiranjem se opasnost da nas promene zateknu nespremne svode na najmanju moguću meru.
Biznis planom preduzetnik poslovnim partnerima predstavlja šanse i opasnosti svog preduzetničkog poduhvata. Njime može objasniti kako namerava postići uspeh na tržištu, ostvariti profit, privući i zadržati kupce. To znači da je biznis plan i sredstvo za privlačenje klijenata.

Biznis plan se najčešće koristi kada se kompanija nalazi pred velikim poslovnim dilemama, kao što su:

 • kupovina druge kompanije,
 • ekspanzija biznisa,
 • uvoz novog proizvoda,
 • start-up preduzetnika prilikom osnivanja biznisa.

On je osnova za pregovore sa potencijalnim finansijerima projekta, bilo da je u pitanju banka, joint venture kapital, biznis anđeli ili drugo.

Biznis plan je i način informisanja investitora koji želi da angažuje svoj kapital u kompaniji. Investitor će kroz biznis plan biti informisan o stepenu rizičnosti preduzetnikove biznis ideje.

Takođe, biznis planom se dokazuje finansijska isplativost projekta, smanjuje rizik poslovanja, potencijalne greške se stavljaju na papir, a ne prenose u stvarni svet, sagledava se vrednost potrebnog kapitala, lakše se prilagođava promenama u okruženju…

Dobro urađen biznis plan će pomoći preduzetniku da pokrene određeni posao, da proširi poslovnu aktivnost, uvede novi proizvod na tržište, pronađe finansijera. Menadžmentu kompanije će biti osnova za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. On je ujedno i standard kontrole uspešnosti poslovanja kompanije.

Njime će se sagledati vizija kompanije i moguće strategije poslovanja. Njime će se u potpunosti dokazati tržišna opravdanost poslovne ideje.

Ovim planskim dokumentom preduzetnik prikazuje svoje ambicije i mogućnosti za postizanje tih ambicija. U njemu će se predstaviti podaci o očekivanoj prodaji, troškovima poslovanja i svi drugi finansijski pokazatelji.

U biznis planu su adekvatno povezani poslovni ciljevi, principi rada, politike, metode i isprogramirane poslovne aktvnosti preduzeća u narednom periodu.

U njemu se predviđeni potencijalni problemi i oni se rešavaju pre nego što se i pojave.

Biznis plan treba da bude:

 • kompletan (kada autor pročita plan, on ima predstavu o tome kako će izgledati posao),
 • precizan (bez upotrebe nejasnih reči),
 • sažet (nije duži nego što je to neophodno),
 • dobro prezentovan (pravopisno i gramatički ispravan).

Plan treba da da odgovore na sledeća pitanja: šta će kompanija raditi, zašto će raditi, za koga će raditi, gde će raditi, kojim sredstvima i gde će se ta sredstva nabaviti, da li su mu potrebni zaposleni i koliko njih, kako će se plasirati proizvod ili usluga, po kojim cenama će se prodavati proizvod, ko su glavni konkurenti,  koje su konkurentske prednosti kompanije (da li su to troškovi, cena, distribucija…), kakav se profit očekuje od prodaje, kakve promene se očekuju u bliskoj budućnosti, kakvi problemi se očekuju, kako će se rešavati problemi…

Biznis plan može imati različite forme:

 • sažetak poslovnog plana koji ima 10–15 strana,
 • glavni poslovni plan koji sadrži 20–40 strana,
 • detaljan poslovni plan koji ima više od 40 strana.

Ukoliko Vam je potreban biznis plan, kontaktirajte nas odmah i zakažite konsultaciju bez obaveza!

Scroll to Top