Šta je preduzetnik?

Saznajte šta znači biti preduzetnik

U današnjem društvu koje svakodnevno napreduje, preduzetnik je neko ko se uzdiže iz gomile i stvara inovacije. Zbog toga, sve više ljudi se okreće preduzetništvu i samostalnom poslovanju. Preduzetnici su glavni pokretači ekonomskog rasta i veoma su važni jer oblikuju dinamiku savremenog poslovnog sveta.

Neophodno je razumeti suštinu preduzetništva i čime se jedan preduzetnik bavi. U nastavku ćemo saznati šta je preduzetnik, koje vrste preduzetnika postoje i koji su neki od najuspešnijih preduzetnika u Srbiji.

Definicija preduzetnika

 

Razumevanje šta je preduzetnik
Preduzetnik je pojedinac koji vodi sopstveni biznis sa ciljem ostvarivanja profita

Najprostije objašnjeno, preduzetnik je pojedinac koji stvara novi posao, a proces osnivanja preduzeća poznat je kao preduzetništvo.

Preduzetnik je neko ko pokreće i vodi sopstveni biznis sa ciljem ostvarivanja profita. Preduzetnik može da bude pojedinac koji vodi svoj posao samostalno ili je osnivač i vlasnik nekog manjeg ili srednjeg preduzeća. On je odgovoran za čitavo poslovanje koje podrazumeva planiranje, finansije i upravljanje resursima. 

Veoma bitna odlika preduzetnika jeste da prepozna poslovne prilike, inovativnost i sklonost ka preuzimanju odgovornosti za poslovni poduhvat.  

Preduzetnici igraju veoma važnu ulogu u ekonomiji svake zemlje, jer koriste veštine i inicijativu koja je neophodna za predviđanje potreba i iznošenje novih ideja na tržište. Uspešan preduzetnik je neko ko se ne boji da preuzme rizik i inicijativu za pokretanje biznisa. Dobar preduzetnik se nagrađuje profitom i prilikama za dalji rast i razvoj.

U nastavku ćemo detaljnije istražiti koje vrste preduzetnika postoje.

Vrste preduzetnika

 

Saznajte koje vrste preduzetnika postoje
Postoje dve vrste preduzetnika, a to su preduzetnik paušalac i preduzetnik koji vodi poslovne knjige

Preduzetnik je registrovano fizičko lice koje obavlja različite delatnosti i najčešće se bavi malim biznisom. 

Postoje dve vrste preduzetnika koji osnivaju preduzeća, a to su: 

  1. Preduzetnik paušalac 
  2. Preduzetnik koji vodi poslovne knjige 

Preduzetnik paušalac

 

Preduzetnik koji je paušalac plaća svoj porez po rešenju iz Poreske uprave i nije u obavezi da vodi poslovne knjige. Paušalci ne podnose završne račune, ne pravdaju troškove i nisu u sistemu PDV-a. Neke delatnosti ne mogu da posluju kao paušalci, a to su oblasti marketinga, finansija, ugostiteljstva, nekretnine i prodaje robe. Na kraju godine se plaća porez na dohodak koji iznosi 10%.

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige

 

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige može da bude u sistemu PDV-a i ne mora. Vode se poslovne knjige i u obavezi su da pravdaju troškove. Kada je neko registrovan kao knjigaš, postoje dve opcije. Prva je registracija knjigaš-samooporezivanje, a druga je kao knjigaš-lična zarada. Kod samooporezivanja se porezi i doprinosi obračunavaju prema ostvarenom prihodu ili minimalnoj osnovici ako je prihod manji, a kod lične zarade preduzeznik sam sebi određuje platu koju isplaćuje na mesečnom nivou i plaća poreze i doprinose. Na kraju godine se kao i kod paušalca, plaća porez na dohodak koji iznosi 10%.

Izbor između ove dve vrste preduzetnika zavisi od poslovanja, finansijskih ciljeva i zakonskih zahteva za određenu delatnost. Ukoliko vas zanima kako postati preduzetnik, uvek se preporučuje konsultacija sa poreskim savetnikom ili knjigovođom, kako bi se ustanovilo koji oblik poslovanja bi najviše odgovarao vašoj biznis ideji i potrebama. 

Uspešni preduzetnici u Srbiji

 

Ko su uspešni preduzetnici u Srbiji?
Uspešan preduzetnik je neko ko dobro vodi biznis i ostvaruje profit u svojoj poslovnoj delatnosti

Biti uspešan preduzetnik podrazumeva postizanje dobrih rezultata kada je u pitanju vođenje i razvoj poslovanja. Osobine preduzetnika kao što su inovativnost, strateško planiranje, upravljanje rizikom, vođenje tima i dobar odnos sa klijentima su ključne za uspeh i razvoj. 

U Srbiji postoj veliki broj uspešnih preduzetnika koji su uspeli da ostvare veliki uspeh, a samim tim i profit u različitim poslovnim delatnostima. 

Neki od poznatih preduzetnika u Srbiji su:

  • Milorad Gavrilović – Vlasnik i osnivač kompanije “Gomex” koja je danas jedna od vodećih lanaca supermarketa širom zemlje.
  • Bojan Leković – Osnivač sajta “Kupujem Prodajem”, koji je danas najveća platforma za oglašavanje i prodaju i kupovinu robe u regionu.
  • Miodrag Kostić  – Vlasnik poznate kompanije “MK Group” koja se bavi proizvodnjom šećera i trgovinom poljoprivrednim proizvodima.

Uspešni preduzetnici su veoma odlučni i spremni za svaku vrstu izazova kako bi ostvarili svoje zacrtane ciljeve. Put do uspeha je uvek dug i trnovit, ali sa pravom vizijom i verom u vas i vaš biznis, rezultati neće izostati

Podsticanje preduzetništva u ekonomiji i društvu je važno

 

Podsticanje preduzetničkog duha igra veoma veliku ulogu u ekonomiji jedne države jer predstavlja pokretač za ekonomski i društveni napredak. Sa razvojem inovacija, otvaranjem novih firmi i stvaranjem novih radnih mesta, društvo može da ostvari puno koristi. Neophodno je da se poveća svest o važnosti podrške preduzetnicima jer na taj način dolazi do razvoja novih ideja koje će doprineti u ostvarivanju održivog rasta. Pored toga što je biti preduzetnik investicija pojedinca, takođe je i investicija u čitavo društvo koje vodi do dugoročnog ekonomskog uspeha. 

Ukoliko želite da uđete u preduzetničke vode i osigurate vašu delatnost, pouzdana knjigovodstvena agencija i izrada biznis plana su ključne za uspešno poslovanje

Naša knjigovodstvena agencija je siguran partner sa višegodišnjim iskustvom. Za više informacija, slobodno nas kontaktirajte, a naš tim će vam pružiti sve neophodne informacije kako bismo pronašli idealno rešenje za vaše knjigovodstvene potrebe. Vaše je da se fokusirate na rast i razvoj firme, a naše da brinemo o finansijskoj strani poslovanja i biznis planovima kako bi uspeh bio zagarantovan.

Scroll to Top