Promena pravne forme iz preduzetnika u privredno društvo

Byadmin

Promena pravne forme iz preduzetnika u privredno društvo

Tematiku promene pravne forme privrednih subjekata uređuje Zakon o privrednim društvima.

Treba naglasiti da promena pravne forme ne utiče na pravni subjektivitet privrednog subjetka. Sa pravnog aspekta, radi se o jednom licu koje samo menja svoju formu. To znači da će nova firma koju registrujete naslediti imovinu, obaveze i potraživanja, prava i obaveze iz ugovora koje ste sklopili kao preduzetnik i slično.

Prvo treba da pripremite dokumentaciju, a  zatim da izvršite registraciju same promene u APR-u.

Postupak se pokreće donošenjem odluke o promeni pravne forme. Zatim je potrebno da prođete isti postupak kao da osnivate novo društvo ograničene odgovornosti:

– da izradite osnivački akt (primer osnivačkog akta za doo možete skinuti sa sajta APR-a);

– uplatite osnivački ulog na privremeni račun u poslovnoj banci (po važećem zakonu minimalan iznos je 100,00 dinara);

– uplatite određene takse APR-u za registraciju privrednog društva i brisanje preduzetnika;

– popunite i predate registracionu prijavu za novu firmu i zahtev za brisanje preduzetnika iz registra kod APR-a.

Nakon što dobijete Rešenje o registraciji od Agencije za privredne registre, odnećete ga na uvid pečatorescu koji će Vam izraditi okrugli pečat.

Vodite računa da na registracionoj prijavi koju predajete APR-u, u delu koji se tiče isporuke rešenja registratora ne odaberete opciju da Vam rešenje pošalju poštom na adresu firme, jer će Vam se vrlo verovatno desiti da Vam poštar prilikom uručenja rešenja traži pečat koji nemate (jer ćete moći da ga izradite tek kada ovo rešenje odnesete pečatorescu). Da biste izbegli ovu u najmanju ruku iritirajuću situaciju, savetujemo da ili lično preuzmete rešenje u sedištu APR-a ili da zahtevate da Vam rešenje dostave na lično ime, a ne na ime pravnog lica.

About the author

admin administrator